PRAWA AUTORSKIE

W czym możemy pomóc w zakresie praw autorskich

Nasz Zespół oferuje kompleksowe usługi związane z ochroną praw autorskich obejmujące:

  • doradztwo, opinie prawne i ekspertyzy w zakresie praw autorskich;
  • przygotowywanie umów dotyczących praw autorskich oraz rozporządzania nimi;
  • podejmowania działań mających na celu ochronę osobistych i majątkowych praw autorskich;
  • prowadzenie cywilnych i karnych postępowań sądowych dotyczących ochrony przed naruszeniami osobistych i majątkowych praw autorskich.

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Ochrona prawno-autorska powstaje bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności i istnieje od momentu ustalenia utworu.

Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia. Nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

Podmiot prawa autorskiego

Prawo autorskie przysługuje twórcy. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług praw autorskich, wyślij zapytanie przez formularz. Odpowiemy niezwłocznie!

TOP