O NAS

Biuro patentowe o wieloletniej tradycji i doświadczeniu w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz przemysłowej.

TRASET Czabajski i Partnerzy Rzecznicy Patentowi i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku stanowi kontynuację Biura Patentowego TRASET utworzonego przez rzecznika patentowego Jacka Czabajskiego w dniu 1.02.1990 (wpis do rejestru Urzędu Miejskiego w Gdańsku nr 12863 z dnia 15.01.1990).

Prowadzimy postępowania w zakresie:

ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych przed następującymi sądami i organami:

 • Urząd Patentowy RP w Warszawie,
 • Biuro Międzynarodowe WIPO w Genewie,
 • Europejski Urząd Patentowy EPO w Monachium,
 • Urząd EUIPO w Alicante,
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz NSA,
 • sądy powszechne,
 • Urzędy Patentowe zagraniczne poza obszarem RP,

ochrony znaków towarowych przed następującymi sądami i organami:

 • Urząd Patentowy RP w Warszawie,
 • Biuro Międzynarodowe WIPO w Genewie,
 • Urząd EUIPO w Alicante,
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz NSA.
TOP