POMOC PRAWNA

Sprawy sądowe i sporne

W przypadku naruszenia praw wyłącznych przez osoby trzecie, jak również w przypadku skierowania roszczeń przeciwko Państwu oferujemy pomoc prawną radców prawnych i rzeczników patentowych związaną z prowadzeniem sporów cywilnych, karnych i administracyjnych.

  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących naruszeń patentów, praw do wzorów przemysłowych i znaków towarowych, jak również w zakresie ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji;
  • Prowadzimy procesy o ochronę praw autorskich i dóbr osobistych;
  • Sporządzamy listy ostrzegawcze w powyższych sprawach;
  • Prowadzimy postępowania sporne o unieważnienie bądź wygaszenie prawa wyłącznego przed następującymi urzędami: Urząd Patentowy RP w Warszawie, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Europejski Urząd Patentowy (EPO) w Monachium oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu;
  • prowadzimy postępowania przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA);
  • prowadzimy postępowania przed sądami arbitrażowymi) w sprawach domen internetowych.

Opinie prawne

Posiadamy także bogate doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu własności intelektualnej, w tym dotyczących oceny podobieństwa poszczególnych praw wyłącznych.

Opracowujemy analizy, w zakresie oceny czy dane rozwiązanie wkracza w zakres ochrony patentowej. W zakresie znaków towarowych badamy podobieństwo między znakami towarowymi. Sporządzamy także opinie z zakresu prawa autorskiego.

Umowy

Zajmujemy się także sporządzaniem i negocjowaniem wszelkiego rodzaju umów z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. Opracowujemy w szczególności umowy przeniesienia praw autorskich, praw własności przemysłowej i umowy licencyjne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usługi pomocy prawnej, wyślij zapytanie przez formularz. Odpowiemy niezwłocznie!

TOP