ZESPÓŁ

Zespół Kancelarii Patentowej TRASET to wykształceni prawnicy i eksperci w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Dzięki wiedzy i doświadczeniu Biuro Patentowe TRASET jest w stanie zapewnić klientom kompleksową obsługę prawno-patentową oraz pomoc w opatentowaniu wynalazku.

Jacek Czabajski

Partner

Rzecznik patentowy

Członek Rady Krajowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i Dziekan Okręgu Pomorskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w kadencjach 1994-1997, 2001-2005, 2005-2009 oraz 2013 – 2017.
Sędzia Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji w 2017 - 2021 r.

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych wynalazków. Przygotowuje również opinie w sprawach dotyczących patentów, badań patentowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu własności intelektualnej.

Prowadzi i nadzoruje sprawy dotyczące badań znaków towarowych, zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz odnowień praw wyłącznych.


Katarzyna Czabajska-Badaszek

Partner

Rzecznik patentowy

Członek Rady Okręgu od 2009. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony znaków towarowych, krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych.

Prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP, przed Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie oraz przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante.

Prowadzi i nadzoruje sprawy dotyczące badań znaków towarowych, zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz odnowień praw wyłącznych.


Maria Sowińska

Partner

Radca prawny

Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadzonych przed sądami, organami ścigania oraz organami celnymi, a także sprawach spornych przed Urzędem Patentowym.

Zajmuje się sporządzaniem opinii i umów w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa autorskiego oraz w sprawach dotyczących domen internetowych.

Paulina Skorupa

Rzecznik patentowy

Absolwentka magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także magister prawa Wydziału Nauk Prawnych Europa Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Prowadzi sprawy z zakresu ochrony własności intelektualnej. Jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP zajmuje się w szczególności czynnościami związanymi z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony dla rozwiązań technicznych, a także rozwiązań kreatywnych związanych z rejestracją wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych.

Magdalena Jocz

Tłumacz języka angielskiego oraz menadżer do spraw administracji


Ukończyła filologię angielską – specjalność translatoryczna na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się we wszechstronnym tłumaczeniu tekstów z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej oraz zajmuje się koordynacją bieżących procesów administracyjnych biura.

TOP