RZECZNICY PATENTOWI

Jacek Czabajski, Rzecznik Patentowy

JACEK CZABAJSKI – RZECZNIK PATENTOWY

Mgr inż. Jacek Czabajski ukończył w 1970 roku magisterskie studia techniczne na Politechnice Gdańskiej. Uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego uzyskał w roku 1978. Od tego czasu zawód ten wykonuje nieprzerwanie. Od roku 2007 wspólnik Biura Patentowego TRASET s.c. Jacek Czabajski, Katarzyna Czabajska będącej kontynuacją firmy Biuro Patentowe Jacek Czabajski działającej od roku 1990. Polski i Europejski Rzecznik Patentowy. Członek Rady Krajowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i Dziekan Okręgu Pomorskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w kadencjach 1994-1997, 2001-2005, 2005-2009 oraz 2013 – 2017. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych wynalazków. Przygotowuje również opinie w sprawach dotyczących patentów, badań patentowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu własności intelektualnej.

Posiadane certyfikaty:

Uniwersytet Roberta Schumana w Strasbourgu, sekcja międzynarodowa, ukończony kurs podstawowy CEIPI w zakresie Patentu Europejskiego (kurs 1995 – 1996).

Posiadane uprawnienia do reprezentowania Zgłaszających przed:

Urzędem Patentowym RP w Warszawie, wpis na listę nr 1808, z roku 1978,
Biurem Międzynarodowym WIPO w Genewie,
Biurem OHIM w Alicante, wpis na listę nr 27285 oraz 27284 z roku 2004,
Europejskim Urzędem Patentowym EPO w Monachium, wpis na listę nr 139240 z roku 2004.

Katarzyna Czabajska, Rzecznik Patentowy

KATARZYNA CZABAJSKA – RZECZNIK PATENTOWY

Katarzyna Czabajska ukończyła w 2001 roku magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowe studia prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego uzyskała w roku 2005. Od tego czasu zawód wykonuje nieprzerwanie. Wspólnik Biura Patentowego TRASET s.c. Jacek Czabajski, Katarzyna Czabajska od roku 2007. Polski i Europejski Rzecznik Patentowy. Członek Okręgowej Rady Rzeczników Patentowych w Gdańsku w kadencji 2005 - 2009 i obecnej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony znaków towarowych, krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych. Prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP, przed Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie oraz przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) w Alicante. Prowadzi i nadzoruje sprawy dotyczące badań znaków towarowych, zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz odnowień praw wyłącznych.

Posiadane uprawnienia do reprezentowania Zgłaszających przed:

Urzędem Patentowym RP w Warszawie, wpis na listę nr 3199, z roku 2005,
Biurem Międzynarodowym WIPO w Genewie,
Biurem OHIM w Alicante, wpis na listę nr 32848 z roku 2005,
Europejskim Urzędem Patentowym EPO w Monachium, wpis na listę nr 146810 z roku 2005.

Bartosz Szcepaniak, Rzecznik Patentowy, Radca Prawny

BARTOSZ SZCZEPANIAK – RZECZNIK PATENTOWY, RADCA PRAWNY

Bartosz Szczepaniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Rzecznik patentowy i Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Współpracownik Biura Patentowego TRASET od roku 2008, wspólnik Biura Patentowego TRASET od roku 2012. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadzonych przed sądami, organami ścigania oraz organami celnymi, a także sprawach spornych przed Urzędem Patentowym. Zajmuje się sporządzaniem opinii i umów w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa autorskiego oraz w sprawach dotyczących domen internetowych.

Posiadane uprawnienia do reprezentowania Zgłaszających przed:

Urzędem Patentowym RP w Warszawie, wpis na listę nr 3355.
Biurem Międzynarodowym WIPO w Genewie.
Biurem OHIM w Alicante, wpis na listę nr 57601.

Maria Sowińska, Radca Prawny

MARIA SOWIŃSKA – RADCA PRAWNY

Maria Sowińska jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Współpracownik Biura Patentowego TRASET od roku 2013. Zajmuje się obsługą klientów w zakresie prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji jak również badaniem zdolności rejestracyjnej znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych.

Ksenia Jarantewicy, Asystent

KSENIA JARANTEWICZ – ASYSTENT

Ksenia Jarantewicz w roku 2002 ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych I Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracownik Biura Patentowego TRASET od roku 2010.

KONTAKT

tel./fax: +48 58 345 76 32
e – mail: traset@traset.pl

ul. Piecewska 27,
80-288 Gdańsk

zobacz mapkę

zadaj pytanie