ZNAKI TOWAROWE WSPÓLNOTY

Od dnia 01.05.2004 obszar Rzeczpospolitej Polskiej został objęty działaniem Znaku Towarowego Wspólnoty (Community Trade Mark – w skrócie CTM). Na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009 (wcześniejsze Rozporządzenie nr 40/94 z dnia 20.12.1993) w sprawie Znaku Towarowego Wspólnoty (patrz „Akty Prawne”).

Rejestracja znaku towarowego CTM w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) OHIM w Alicante, Hiszpania, daje właścicielowi wyłączność na używanie takiego samego lub podobnego znaku towarowego dla takich samych lub podobnych towarów i/lub usług, na obszarze całej UE. Rejestracja znaku towarowego w trybie CTM następuje po badaniu formalnym w zakresie bezwzględnych przeszkód dla rejestracji oraz po publikacji znaku i upływie okresu sprzeciwowego.

Z dniem 01.05.2004 Polska stała się stroną CTM, podobnie jak 9 pozostałych państw przystępujących w tej dacie do UE. Znaki towarowe zgłoszone do ochrony na obszarze Unii Europejskiej w trybie CTM podlegają procedurze badania formalnego, a także badaniu przesłanek bezwzględnych do udzielenia ochrony oraz systemowi sprzeciwów. Szczególną różnicę w procedurze, w postaci braku badań względnej zdolności rejestrowej zgłoszenia, i oparciu się na trybie sprzeciwów, trzeba podkreślić w przypadku znaku towarowego CTM w porównaniu do trybu badawczego stosowanego na przykład przez Urząd Patentowy RP. Przy braku sprzeciwu, zgłoszony znak towarowy otrzymuje rejestrację, choćby był kolizyjny z innym wcześniejszym znakiem na obszarze któregokolwiek z krajów UE. Dla każdego znaku zgłaszanego w trybie CTM okres na składanie sprzeciwów trwa 3 miesiące od daty publikacji zgłoszenia. W tym czasie zainteresowany właściciel wcześniejszego podobnego znaku towarowego może wnieść sprzeciw. Podstawą sprzeciwu, poza wcześniejszym Znakiem Towarowym Wspólnoty, może być wcześniejsze prawo do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego krajowo w państwie członkowskim UE, zarejestrowanego międzynarodowo w WIPO w Genewie i uznanego na obszarze jednego lub kilku państw członkowskich UE.

KONTAKT

tel./fax: +48 58 345 76 32
e – mail: traset@traset.pl

ul. Piecewska 27,
80-288 Gdańsk

zobacz mapkę

zadaj pytanie