SYSTEM PCT

Od roku 1991 Polska jest stroną Układu o Współpracy Patentowej (PCT) z siedzibą w Biurze Międzynarodowym WIPO w Genewie. System PCT dotyczy wyłącznie spraw ochrony rozwiązań technicznych w kategorii wynalazków.

Do układu PCT należy obecnie ponad 120 państw, przy czym jako jedno państwo są traktowane w systemie PCT patenty regionalne, na przykład Patent Europejski EP (patrz „patent europejski”), Patent Euroazjatycki EA, Patent AIRPO, Patent OAPI.

System PCT jest międzynarodowym systemem zgłoszeniowym, gdzie fazą międzynarodową przed Biurem Międzynarodowym WIPO w Genewie objęta jest wyłącznie procedura zgłoszeniowa i badawcza. W systemie PCT nie udziela się patentów.

Po zakończeniu fazy międzynarodowej, Zgłaszający dokonuje wejścia w fazę krajową przed wyznaczonymi krajowymi lub międzynarodowymi (EP, EA, AIRPO, OAPI) Urzędami Patentowymi, i składa tam wnioski o udzielenie patentu krajowego lub regionalnego, składając także dokumenty będące wynikiem fazy międzynarodowej zgłoszenia. Krajowe Urzędy Patentowe mogą choć nie muszą uwzględnić wniosków płynących z badań przeprowadzonych w fazie międzynarodowej. Zwykle jednak to czynią.

KONTAKT

tel./fax: +48 58 345 76 32
e – mail: traset@traset.pl

ul. Piecewska 27,
80-288 Gdańsk

zobacz mapkę

zadaj pytanie